Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus estää väärinkäytösten käsittelyn

Väärinkäytösten käsittelyn esto Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa (laamanni Markku Latva-Teikari, käräjätuomari Juha Niemi-Pynttäri) ja oikeusministeriön kansliapäällikkö Tiina Astola.

VS-Yhtiöiden konkurssipesissä on jääty kiinni pesien omaisuuden anastuksesta ja väärennetyistä tilityslaskelmista. Keväällä 2010 valmistuneissa tarkastuskertomuksissa on vahvistunut pääomaltaan yhteensä 13,4 milj. € väärinkäytökset. Laittomaan omaisuuden ottamiseen on osallistunut pesänhallintojen lisäksi turkulainen käräjätuomari Kimmo Leskinen, jonka oikeusministeriö on määrännyt 20.10.1998 VS-Yhtiöiden pesissä konkurssiasiamiehen sijaiseksi.

Koska Leskinen ei väärinkäytösten paljastumisen jälkeenkään ryhtynyt tehtävänsä edellyttämällä tavalla saattamaan väärinkäytöksiin osallisia vastuuseen vaan pyrki edelleen päinvastoin jatkamaan anastusten loppuun saattamista, Leskisestä tehtiin oikeusministeriöön 17.8.2010 erottamisvaatimus.
Leskisen erottamisasian käsittelyn kestettyä poikkeuksellisen pitkään, asiaa selviteltäessä paljastui, että oikeusministeriössä oli kansliapäällikkö Tiina Astolan johdolla estetty sen käsittely. Astola oli poistanut erottamisasian ja sen perusteena olevat Leskisen toteuttamat väärinkäytökset oikeusministeriössä käsiteltävistä asioista eli oikeusministeriön diaarista.
Sen jälkeen kun tuli esiin, että väärinkäytösten toteuttamiseen on osallistumassa myös Astola ja muita tämän alaisuudessa toimivia oikeusministeriön virkamiehiä, väärinkäytöksiä on pyritty entistä tarmokkaammin saattamaan loppuun. VS-Yhtiöiden pesissä on ollut se poikkeuksellinen piirre, että niitä koskevissa oikeudenkäynneissä on käynyt läsnä oikeusministeriön virkamiehiä. Nyt on ilmeistä, että sen jälkeen kun on vahvistunut oikeusministeriön virkamiesten osallistumisen väärinkäytösten toteuttamiseen, sieltä on pyritty entistä laajemmin vaikuttamaan tuomioistuimiin.
Leskisen ja oikeusministeriön myötävaikutuksella Seppo Hautalan konkurssipesässä on pesää selvittämättä annettu ”lopputilitys” 2.3.2011. Siitä on nostettu moitekanne Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen.  Oikeusministeriön ohjauksen mukaisesti Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa on kielletty pesän selvittämättä jättämisen ja pesään kohdistuvien anastusten ottaminen oikeudenkäynnin kohteeksi. Tämän oikeusministeriön esimerkin mukaisen menettelyn toteuttamista on johtanut Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa sen johtava laamanni Markku Latva-Teikari. Oikeudenkäynnin kieltävässä käsittelyssä on toiminut Latva-Teikarin nimeämänä puheenjohtajana käräjätuomari Juha Niemi-Pynttäri.
Sen jälkeen, kun on varmistunut, että väärinkäytöksiä on toteuttamassa oikeusministeriön ylimmät virkamiehet, on perustetta arvioida, että näillä on korostunut motiivi ja pyrkimys vaikuttaa oikeuslaitokseen sen kaikilla tasoilla. Ohessa on Niemi-Pynttärin ja Latva-Teikarin menettelystä Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa tehty valitus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *