Lausuma 14.7.2011: Takalan asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy ja entinen konkurssiasiamies Eero Lyytikäinen

Seppo Hautalan konkurssipesän pesänhoitaja Jukka Leppänen sekä entinen pesänhoitaja/ entinen konkurssiasiamies Eero Lyytikäinen, joka myös on jäänyt kiinni henkilökohtaisista pyrkimyksistä hyötyä pesistä (ottanut niistä itselleen pakistanilaisille työntekijöille kuuluneita suorituksia), ovat vastanneet tilitystä koskevaan kanteeseen.

Lausumassaan Leppänen ja tätä avustava entinen konkurssiasiamies ja valtiota toistuvasti edustava Lyytikäinen ovat esittäneet väitteitä pesiin kohdistuneiden väärinkäytösten vanhenemisesta.

Lisäksi Jukka Leppänen ja Eero Lyytikäinen ovat esittäneet seuraavat perustelut sille, miksi väärinkäytöksiin ei tulisi puuttua eikä vahingonkorvausvelvollisia tahoja tulisi saattaa vastuuseen:

Leppäsen ja Lyytikäisen mukaan ei ole todennäköistä, että suomalaisessa oikeuslaitoksessa puututtaisiin tehtyihin väärinkäytöksiin.
Leppänen ja Lyytikäinen ovat esittäneet, että Seppo Hautalan konkurssipesässä ei olisi varoja nostaa vahingonkorvauskanteita tai tehdä rikosilmoituksia.
Väärinkäytökset vahvistaneita tarkastuksia ei tulisi Leppäsen ja Lyytikäisen mukaan muodollisesti hyväksyä, koska Sampo Pankki Oyj, Wärtsilä Oyj ja pesänhallinnot itse ovat onnistuneet hävittämään niin tehokkaasti pesän asiakirjamateriaalia, että tarkastusten ei tulisi olla mahdollisia.
Väärinkäytökset ja väärinkäytöksiin puuttumattomuus tulisi muodollisesti hyväksyä, koska (väärinkäytöksiin ja vahinkoihin osalliset) velkojat ovat tehneet päätökset, että lainvastaisiin tekoihin ei puututa eikä niiden tekijöiltä vaadita vahingonkorvauksia.

Seppo Hautalan kuolinpesän käsityksen mukaan mitkään Leppäseen ja Lyytikäisen esittämät perusteet väärinkäytösten hyväksymiselle eivät ole Suomessa voimassa olevan lain mukaisia.

One thought on “Lausuma 14.7.2011: Takalan asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy ja entinen konkurssiasiamies Eero Lyytikäinen”

  1. Luettuani erellä mainitun tekstin, ymmärsin kuinka Suomalaanen oikeuslaitos on märäntynyt. Samanlaanen kun nykyyses Venäjällä. Puuttini teköö mitä tykkää ja tappaa jokaasen vastustajan tavalla tai toisella. Suami on muka oikeusvaltio ja Paskat. Täälä oikeuslaitos ja asian ajajat ovat Perkelehenmoosia Mafioosia.
    Terveisin,
    Tarmo Alakoskela
    Vs ässällä töis, sekä kotimaassa ja projektiviännissä

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *